Contact us

ZHENGZHOU QI'E GRAIN&OIL MACHINERY CO.,LTD
The crossing of Taian Road and Zhanhuan Road,Zhandian Industrial Zone,Zhengzhou,Henan Province,China
Phone:+86 18695879668
E-mail: [email protected]